Rakennusvalvonta

 

Rakennustarkastaja Vesa Osmo
tavattavissa Teuvalla ma, ke, to ja pe (tiistaisin Karijoella)
p. 0500 286 115, vesa.osmo@teuva.fi
Porvarintie 26 D, 64700 TEUVA

Tule keskustelemaan  rakennushankkeestasi – yhdessä saadaan parempi lopputulos.
Toivomme, että jätät rakennusluvan rakennustarkastajalle, niin käydään lupa samalla läpi.

Teuvan kunnan rakennusjärjestyksestä (karttaliite) ilmenee esim. mitä toimenpiteitä voidaan tehdä toimenpideluvalla.
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet

Lomakkeet: 
Rakennus- /toimenpidelupahakemus
RH 1 tilastolomake
RH 2 tilastolomake
Energiatodistus uusille asuinrakennuksille
Vastaavan työnjohtajan hakemus
Selvitys rakennuslupahakemukseen kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelystä
Hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä
Poikkeamislupahakemus

Rakennuslupaan tarvitaan:

Toimenpidelupa ja -ilmoitus, maisematyölupa

Poikkeamislupahakemus