Rakennusvalvonta

 

Rakennustarkastaja Vesa Osmo
tavattavissa Teuvalla ma, ke, to ja pe (tiistaisin Karijoella)
p. 0500 286 115, vesa.osmo@teuva.fi
Porvarintie 26 D, 64700 TEUVA

Tule keskustelemaan  rakennushankkeestasi – yhdessä saadaan parempi lopputulos.
Toivomme, että jätät rakennusluvan rakennustarkastajalle, niin käydään lupa samalla läpi.

Teuvan kunnan rakennusjärjestyksestä (karttaliite) ilmenee esim. mitä toimenpiteitä voidaan tehdä toimenpideluvalla.
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet

Lomakkeet: 
Rakennus- /toimenpidelupahakemus
RH 1 tilastolomake
RH 2 tilastolomake
Energiatodistus uusille asuinrakennuksille
Vastaavan työnjohtajan hakemus
Selvitys rakennuslupahakemukseen kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelystä
Hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä
Poikkeamislupahakemus

Rakennuslupaan tarvitaan:

 • 2 kpl rakennuslupahakemuksia (1 + kopio)
 • 3 sarjaa lupakuvia (RT 15-10635 esitystapaohjeen ja yleisen käytännön mukaisesti laadittuna)
         asemapiirros (ensijaisesti asemapiirros 1:500, pienellä tontilla 1:200, isolla tontilla 1:1000).
         pohjakuva 1:100 (1:50)
         leikkaus 1:100 tai 1:50
         julkisivut 1:100
 • uusista rakennuksista seinä/perustus/lattia –leikkausdetaljikuva, mittakaava 1:10
 • RH 1-tilastolomake jokaisesta rakennuksesta erikseen
 • energiatodistus uusille asuinrakennuksille (vaatii asiantuntemusta ja ohjelman)
 • selvitys hakijan omistus / hallintaoikeudesta (kauppakirja, lainhuuto, tms.)
 • selvitys rakennuslupahakemukseen kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelystä tai vaihtoehtoisesti hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä (toiminta-alueella)
 • naapurin kuulemiset uudisrakennuksissa (raja-naapurit ja tien/kadun toisella puolella olevat)
 • 2 kpl karttoja rakennuskohteesta (saa teknisestä toimistosta), kaava-alueella kaavakartta (saa teknisestä toimistosta)
 • vastaavan työnjohtajan hakemus rakennustöiden osalta (viimeistään ennen rakennustyön aloitusta)
 • vastaavan työnjohtajan hakemus lvi-töiden osalta (viimeistään ennen rakennustyön aloitusta)

Toimenpidelupa ja -ilmoitus, maisematyölupa

 • tarvittavat asiapaperit riippuu toimenpiteestä

Poikkeamislupahakemus

 • tarvittavat asiapaperit riippuu siitä, mistä ja miten poiketaan.