Varhaiskasvatuksen eAsiointi

Teuvan kunnan varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen.

Palvelun kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta.

Palvelussa voit
? ilmoittaa hoitoaikoja (ilmoitathan virhetilanteista puh. 050 3864650)
? katsoa päätöksiä (otetaan käyttöön myöhemmin)


Siirry eAsiointi-palveluun

Tiedote hoitoaikojen sähköisestä ilmoittamisesta

Hoitopäivät/-ajat on ilmoitettava kolmeksi viikoksi kerrallaan, viikkoa ennen kolmen viikon jakson alkamista.
Hoitoaikojen ilmoittamisajankohdat ovat seuraavat:

29.9.2017; hoitoajat viikoille 41 ? 43, ajalle 9. ? 29.10.2017
20.10.2017; hoitoajat viikoille 44 ? 46, ajalle 30.10. -  19.11.2017
10.11.2017; hoitoajat viikoille 47 ? 49, ajalle 20.11. -  10.12.2017
1.12.2017; hoitoajat viikoille 50 ? 52, ajalle 11. ? 31.12.2017
18.12.2017: hoitoajat viikoille 1 ? 3, ajalle 1. ? 21.1.2018 (HUOM! joulusta johtuva poikkeava aika!)
12.1.2018; hoitoajat viikoille 4 ? 6, ajalle 22.1. ? 11.2.2018

Poikkeavista hoitoaikojen ilmoittamisajankohdista tiedotetaan erikseen.
Hoitoajat voi ilmoittaa pidemmällekin ajalle mikäli ne ovat tiedossa.

Hoitoaikojen ilmoittaminen vuonna 2018

Ilmoituspäivät2018.pdf

Mikäli huoltaja ei voi ilmoittaa hoitoaikoja kolmeksi viikoksi kerrallaan yllä mainitun mukaisesti, hoitoajat tulee kuitenkin ilmoittaa viimeistään edellisen viikon sunnuntaihin klo 21.00 mennessä (esim. viikon 41 hoitoaikojen ilmoittaminen sulkeutuu viikon 39 sunnuntaina klo 21.00).
Tämän jälkeen muutokset hoitoaikoihin ilmoitetaan suoraan lapsen varhaiskasvatuspaikan esimiehelle.
Hoitoajat tulee ilmoittaa aina kokonaisina kalenteriviikkoina maanantaista perjantaihin/ vuorohoidossa maanantaista sunnuntaihin.

Jos hoitoaikoihin tulee äkillisiä muutoksia, esim. lapsen sairastuminen, ja viikko on jo lukittu, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lapsen hoitopaikan esimieheen.
Äkillisiä poissaoloja ei voi ilmoittaa sähköisen järjestelmän kautta silloin kun viikko on jo lukittu.

Mikäli hoidontarve muuttuu oleellisesti, lapsen hoitoajan muutos on mahdollista varatun henkilöstö-resurssin puitteissa (työvuorojen laadinta perustuu ilmoitettuihin hoitoaikoihin).
Mikäli hoitoaikoja ei ole ilmoitettu, hoitoa pystytään järjestämään ainoastaan henkilöstöresurssien puitteissa.


Mobiilikirjaaminen
Teuvan varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön mobiilikirjaaminen 1.10.2017 alkaen.
? Lasten perhepäivähoitoon, ryhmikseen, päiväkotiin tai eskaritalolle päivähoitoon saapuminen ja hoidosta lähteminen rekisteröidään sähköisesti NFC-tunnisteen (ns. läpyskän) kautta ja hoitopaikan älypuhelimen avustuksella

? Lasten NFC-tunnisteet luovutetaan vanhemmille hoitopaikoista. Tunniste on lapsikohtainen ja henkilökohtainen eli tunniste on sidottu yhden lapsen tietoihin. Kukin huoltaja saa niin monta tunnistetta kuin lapsia on varhaiskasvatuksen asiakkaana
? Huoltajat säilyttävät NFC-tunnisteita. Useammasta NFC-tunnisteesta peritään 10? /tunniste
? Tunnistetta ei saa luovuttaa pysyvästi toiselle henkilölle. Tunnisteen vastaanottanut henkilö vastaa tunnisteen säilytyksestä. Tunnisteen katoamisesta veloitetaan 10 euron suuruinen maksu.
? Tunnisteen hävittyä tai vaurioituessa uudesta peritään 10?. Hoitosuhteen loppuessa palauttamattomista tunnisteista peritään 10?/ tunniste. Tunnisteeseen ei saa kirjoittaa lapsen nimeä esim.tussilla. Perheen lasten tunnisteet voi erotella toisistaan esim. tarralla
? NCF-tunniste palautetaan hoitopaikkaan tai varhaiskasvatustoimistolle heti lapsen kunnallisen hoitosuhteen päätyttyä

? Lapsen saapuessa/lähtiessä hoitopaikkaan huoltaja leimaa lapsen saapuneeksi/ lähteväksi näyttämällä tunnistetta hoitopaikan kännykkään

? Järjestelmän avulla varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on reaaliaikainen tieto lasten paikallaolosta, ja se myös sujuvoittaa hoitopäivien läsnäoloseurantaa ja hallinnollista paperityötä.

? Mikäli lapsenne on poissa sairauden tai muun syyn takia, toivomme saavamme arkipäivinä tiedon asiasta klo 8.30 mennessä tekstiviestillä / puhelinsoitolla lapsiryhmään.