LOMAKKEET:                                                                                                                                                                        

Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi
Ansökan om förlängning av tömningsintervall för avfallskärl

Ilmoitus yhteisen jäteastian käytöstä
Anmälan om användning av gemensamt avfallskärl