Suupohjan jätelautakunnan pöytäkirjat ja esityslistat

Suupohjan jätelautakunnan [Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Kurikka (Jurvan osalta), Närpiö ja Teuva] esityslista julkaistaan nettisivuilla kokousta edeltävänä päivänä ja pöytäkirja heti tarkastamisen jälkeen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä jokaisessa jäsenkunnassa pöytäkirjan tarkastusta seuraavan kuukauden 1. arkimaanantaina.

Pöytäkirjat ja esityslistat

Suupohjan jätelautakunnan kokoonpano, tehtävät ym.

 

 

Sydösterbottens avfallsnämndens protokoll och föredragningslistor

Föredragningslistan för Sydösterbottens avfallsnämnd [Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Kurikka (för Jurvas del), Närpes och Östermark] publiceras på hemsidan dagen före sammanträdet och protokollet genast efter justeringen.

Protokollet hålls till påseende i alla medlemskommuner första helgfria måndagen i månaden som följer efter protokollets justering.

Protokoll och föredragningslistor

Sammansättning, uppgifter o.s.v. för Sydösterbottens avfallsnämnd