Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma

Suomi liittyi 23.4.2013 Avoimen hallinnon kumppanuushankkeeseen, jonka tavoitteena on kansalaisten osallisuuden sekä hallinnon läpinäkyvyyden, vaikuttavuuden ja tuottavuuden sekä vastuullisuuden lisääminen.

Avoimuus on Suomen hallinnossa keskeinen arvo. Tämä näkyy muun muassa Suomen hallinnon rakenteessa, jossa kuntien vahva itsehallinto tuo päätöksenteon lähelle kansalaisia. Avoimuudella ja osallisuudella on myös vahva lainsäädäntöpohja, joka on huomioitu mm. perustuslaissa, kuntalaissa ja julkisuuslaissa.

Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman pääteemana on osallisuuden edistäminen. Osallisuutta edistetään seuraavilla neljällä osa-alueella:

1. avoin toiminta
2. selkeä kieli
3. avoin tieto
4. hallinto mahdollistajana.

Suomalaisten kuntien toiminnan perusperiaatteita ovat läpinäkyvyys ja kuntalaisten oikeus hyvään hallintoon. Kuntalaisten oikeus saada tietoa hallinnon valmistelusta ja päätöksistä sekä tulla kuulluksi on määritelty useissa laeissa. Kunnille on myös säädetty vahvat velvoitteet monipuoliseen viestintään ja tiedottamiseen. Niiden tulee olla ennen kaikkea avointa, aktiivista ja oikea-aikaista. Uudenlaisten sähköisten vuorovaikutuskanavien käyttöönottaminen asettaa uudenlaisia vaatimuksia avoimuuden suhteen myös kunnallishallinnolle. Kunnissa yhteisenä päämääränä on myös niiden käyttämisen osalta tarve lisätä kuntalaisten ja kuntaorganisaation välistä luottamusta.

Yhteyshenkilönä Teuvan kunnan ja Avoimen hallinnon toimintaohjelman välillä toimii hallintojohtaja Marko Lähde. Ehdotuksia asian edistämiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen marko.lahde(at)teuva.fi otsikolla Avoin hallinto

 

Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitema
Teuvan kunnan avoimen hallinnon toimintasuunnitelma