Viitat ja opasteet
 

Kaava-alueella katujen viitoituksesta vastaa Teuvan kunta. Kunta toimii alueella myös opastekilpien asettamisen lupaviranomaisena.

Maanteiden-, kanta- ja valtateiden varrelle tulevien palvelukohteiden opasteiden opastelupien käsittely tapahtuu keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa Tampereella.

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnallinen opastussuunnitelma valmistui vuonna 2007.

Etelä-Pohjanmaan palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma valmistui vuonna 2012.

Palevelukohteiden viitoituksessa otettiin vuonna 2007 käyttöön uusia liikennemerkkejä sekä laajennettiin ruskean värin käyttöä.