Lomakkeita ja sääntöjä Teuvan kunnan luottamushenkilöiden käyttöön:

Luottamushenkilön perustietolomake (pdf)  
Palkkio-/matkakorvausilmoitus (pdf) (doc) 
Hakemus ansionmenetyksestä/kustannusten korvaamisesta (pdf) (xls)

Hallintosääntö 1.6.2017 alkaen (sisältää kunnanvaltuuston työjärjestyksen ja luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön)
Esteellisyyssäännökset