HANKINTAKALENTERI

 

Teuvan hankintakalenteri informoi hyvissä ajoin Teuvan kunnassa lähiaikoina toteutettavista julkisista hankinnoista. Hankintakalenterin tiedot ovat alustavia ja ne täsmentyvät itse hankinta-ajankohdan lähestyessä.

Hankintakalenteri lisää julkisten hankintojen suunnitelmallisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Se mahdollistaa yrittäjille varautumisen tuleviin hankintoihin.

Kalenteri kattaa ns. toistuvat hankinnat. Urakka- ja investointihankinnat määritellään vuosittain investointiohjelman mukaisesti. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan lukuisa määrä erilaisia kertahankintoja.

 

Teuvan kunnan hankintakalenteri

 

Kynnysarvon ylittävät kilpailutukset ovat seurattavissa myös verkossa

http://www.teuva.fi -> kunnalliset ilmoitukset

 

sekä HILMA-ilmoituskanavalla

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/