Kunnanvaltuuston pöytäkirjat ja esityslistat

 

Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, paikallislehti Tejukassa ja kunnan internetsivuilla Kunnalliset ilmoitukset -kohdassa. Kokoukset pidetään Teuvan Kulttuuritalo Orrelassa ja ne ovat julkisia. Jokainen voi tulla seuraamaan kunnanvaltuuston kokouksia.

Valtuuston pöytäkirjan kuntalain 63 §:ssä tarkoitetusta yleisestä nähtävänäpidosta kunnanvirastossa ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä.

Kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanvaltuusto