Päätöksenteko ja hallinto

 

Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat sekä viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa kunnassa. Kunnallinen päätöksenteko sekä osittain jo valmistelu on julkista. Eri toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä. Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia.kokoushuone